Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kamran Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.06.2020. Viimeisin muutos 05.06.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Kamran Oy (1622159-6), Kaskipiha 1, 02340 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Omid Ramezan, info(at)ravintolamallaskaski.fi, 098 091 115

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat webpalvelimen käyttäjän laitteelle tallentamaa tietoa, joka tallennetaan käyttäjän vieraileman sivuston palvelimen pyynnöstä. Käyttäjän selain lähettää tuon tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle jokaisen pyynnön yhteydessä. Selain lähettää evästeen ainoastaan sille palvelimelle, jolta sen alun perin sai.

Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia ja pysyviä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät vain siihen asti, kunnes käyttäjä lopettaa istunnon kyseisessä palvelussa. Pystyvät evästeet puolestaan säilytetään tiettyyn aikarajaan asti tai kunnes käyttäjä tuhoaa ne.

Evästeiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja: käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi ja mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle. Evästeisiin ei sisälly henkilökohtaisia tietoja ja ne ovat sivustojen kävijöille vaarattomia.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Jotkin sivustot eivät kuitenkaan välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Selaimen asetuksista voi myös poistaa yksittäisiä evästeitä tai halutessaan tyhjentää kaikki evästeet.

Lisätietoa evästeistä ja niitä koskevista asetuksista voi lukea esimerkiksi Traficomin alaisuudessa toimivan Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Evästekäytäntömme

Pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen verkkosivustoillamme. Hyödynnämme tavanomaisia evästeitä, joiden ansiosta sinun ei esimerkiksi tarvitse tehdä joka kerta sivustolla tekemiäsi valintoja täysin uudestaan. Sivuston keräämät tiedot ovat nimettömiä, eivätkä yksilöi sinua henkilönä, paitsi jos täytät lomakkeen, vastaat kyselyyn, käytät sosiaalisenmedian painikkeita tai tilaat sähköpostihälytyksiä verkkosivustoillamme tarjotun palvelun kautta.

Halutessasi voit estää evästeet myös selaimesi asetuksista.

Kolmansien osapuolien käyttämät evästeet ja keräämät tiedot

Kolmansien osapuolten evästeet kuuluvat kolmansille osapuolille kuten verkkoanalytiikkapalveluntarjoajille. Sivuillamme ei kuitenkaan ole käytössä analytiikkaliitännäisiä.

Kolmansien osapuolten keräämien evästetietojen avulla kolmannet osapuolet pystyvät yksilöimään käyttäjän. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan heidän omia eväste- ja tietosuojakäytäntöjään, eikä Kamran Oy näin ollen vastaa kolmansien osapuolten tietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Mahdollistamme sivuillamme sosiaalisen median liitännäisten käytön verkkopalvelussamme, jolloin voit esimerkiksi vierailla sosiaalisen median sivuillamme ja hyödyntää jaa -painikkeita verkkopalvelussamme. Kyseisiin palveluihin sovelletaan sosiaalisen median palveluntarjoajan käyttöehtoja.